Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring

Algemene Voorwaarden

Hoogvliet, mei 2019. Versie 5.0

1. Inschrijving

De inschrijving geschiedt door middel van het inschrijfformulier.

2. Betaling

Na inschrijving maakt De YogaSchool gebruik van automatische incasso. Proeflessen worden via ideal betaald.

3. Restitutie

Restitutie van lesgeld is alleen mogelijk in geval van ernstige of langdurige ziekte van de leerling zelf. Gerestitueerd wordt het bedrag dat betrekking heeft op de lessen welke niet meer kunnen worden gevolgd, gerekend vanaf het moment waarop de opzegging per mail is ontvangen.

4. Opzegging

In de maand augustus geldt er geen opzegtermijn voor de leerlingen die via Marga’s yoga zijn aangemeld. Opzegging is voor de andere leerlingen en in de maanden na augustus voor iedereen  uitsluitend één kalendermaand van te voren mogelijk door te mailen naar: marian@deyogaschool.nl

5. Vakantie

De YogaSchool houdt zoveel mogelijk dezelfde vakanties en feestdagen aan als de basisscholen. Behalve in de zomer. Dan gaan alle lessen voor volwassenen door volgens het reguliere rooster. Kinderen zijn gelijk met hun zomervakantie vrij.

Afgelaste lessen i.v.m. vakantie worden toegevoegd aan het ledenaccount zodat deze kunnen worden besteed in dezelfde credit periode als waarin de lessen zijn afgelast.

Bij de peuters, kinderen en tieners worden alleen de lessen geïncasseerd die door de yogaschool worden aangeboden. Dat zijn er meestal 4 maar soms ook 2, 3 of 5. In de vakanties zijn de kinderen vrij en worden er geen lessen geïncasseerd.

6. Aansprakelijkheid

De YogaSchool stelt zich niet aansprakelijk voor blessures die optreden tijdens de lessen of erna. Voor verlies of diefstal is De YogaSchool niet aansprakelijk.

7. Openings- en lestijden

Deze worden door De YogaSchool bepaald en kunnen worden aangepast. Ziekte of verzuim van een docent levert voor De YogaSchool een overmachtsituatie op. De YogaSchool zal zoveel mogelijk proberen voor vervanging of inhaallessen te zorgen zonder dat De YogaSchool daartoe kan worden verplicht. Eén en ander verschaft de leerling geen recht op restitutie van het lesgeld.

8. Niet toegestaan in de studio’s

Tassen, schoenen, jassen en kauwgom zijn niet toegestaan en blijven in de kleedruimte. Waardevolle spullen kunnen in de daarvoor bestemde ruimte bewaard worden tijdens de les.

 

Privacyverklaring

Hoogvliet, mei 2019. Versie 5.0

De YogaSchool is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en hecht daarom veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

De YogaSchool houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

– Verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens; u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Andere partijen

Om de dienstverlening optimaal aan te kunnen bieden werken wij samen met Rabobank Nederland en een partner genaamd SportBit Manager (YogiBit) waarbij het nodig is dat persoonsgegevens van leden uitgewisseld worden.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het versturen van e-mails vanuit Yogibit.

Persoonsgegevens mogen enkel doorgegeven worden aan bedrijven die gesitueerd zijn in de EER landen of landen die voorkomen op de door de Europese Commissie opgestelde lijst van landen met een passend beschermingsniveau. Onze partner SportBit Manager (YogiBit) en Rabobank Nederland voldoen aan die kwalificatie.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring of in algemenere zin vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dat door te mailen naar marian@deyogaschool.nl

 

Postadres

Marian Korstanje

Gerrit Kasteinstraat 28

3191BB Hoogvliet

marian@deyogaschool.nl

Mobiel: 06-107 201 64

 

BTW nummer: 094138151B01    

KvK: 24265064

Rabobank Hoogvliet NL39RABO0148831788