Algemene Voorwaarden Zwangerschapsyoga

Hoogvliet, november 2017. Versie 2.0

1. Inschrijving

De inschrijving geschiedt alleen door middel van het inschrijfformulier op de website van De YogaSchool.

 

2. Betaling.

Lessen worden betaald door het inleveren van credits. Credits worden aangeschaft door 1 van de 3 aangeboden strippenkaarten te betalen via ideal.

 

3. Restitutie

Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

Voor de lessen die betaald zijn maar niet zijn gevolgd kan tot een jaar na de bevalling een afspraak worden gemaakt in een groep naar keuze.

 

4. Lessen afzeggen en inhalen.

Afzeggen van de les dient zo tijdig mogelijk te gebeuren via de button ’afzeggen en inhalen’ op de website. Het aanvragen van een inhaalles doet u op dezelfde manier.

 

5. Opzegging

Opzegging zwangerschapsyoga is per direct mogelijk. Altijd via de mail marian@deyogaschool.nl

 

6. Vakantie

De YogaSchool houdt zoveel mogelijk dezelfde vakanties en feestdagen aan als de basisscholen.

 

7. Aansprakelijkheid

De YogaSchool stelt zich niet aansprakelijk voor blessures optredend tijdens de lessen of er na en is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.

 

8. Openings- en lestijden

Deze worden door De YogaSchool bepaald en kunnen worden aangepast.
Ziekte of verzuim van een docent levert voor De YogaSchool een overmachtsituatie op.
De YogaSchool zal zoveel mogelijk proberen voor vervanging of inhaallessen te zorgen zonder dat/
De YogaSchool daartoe kan worden verplicht. Eén en ander verschaft de leerling geen recht op restitutie van het lesgeld.

 

9. Niet toegestaan in de studio’s

Tassen, schoenen, jassen en kauwgom zijn niet toegestaan en blijven in de kleedruimte.
Waardevolle spullen kunnen in de daarvoor bestemde ruimte in de studio bewaard worden tijdens de les.

Privacy verklaring

De YogaSchool hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De YogaSchool houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 

– Verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens; u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Beeldmateriaal    

Ik geef toestemming voor het maken en publiceren van beeldmateriaal bij De YogaSchool waarop ik herkenbaar ben.

Publicatie   

Mijn naam mag gepubliceerd worden op deelnemerslijsten.

Nieuwsbrief   

Ik ontvang de nieuwsbrief van De YogaSchool

 

De YogaSchool is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dat door te mailen naar marian@deyogaschool.nl

 

Andere partijen
Om de dienstverlening optimaal aan te kunnen bieden werken wij samen met een partner genaamd SportBit Manager (YogiBit) waarbij het nodig is dat persoonsgegevens van leden uitgewisseld worden.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het versturen van e-mails vanuit Yogibit.

Persoonsgegevens mogen enkel doorgegeven worden aan bedrijven die gesitueerd zijn in de EER landen of landen die voorkomen op de door de Europese Commissie opgestelde lijst van landen met een passend beschermingsniveau. Onze partner SportBit Manager (YogiBit) voldoet aan die kwalificatie.

Ook zullen gegevens gedeeld worden als als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld hiervan is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte moeten doen bij de politie.

 

Postadres:

Marian Korstanje
Gerrit Kasteinstraat 28
3191BB Hoogvliet
marian@deyogaschool.nl

Mobiel: 06-107 201 64
BTW nummer: 094138151B01
KvK: 24265064
Rabobank Hoogvliet NL39RABO0148831788