Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring

Hoogvliet, december 2018. Versie 4.0

1. Inschrijving

De inschrijving geschiedt alleen door middel van het inschrijfformulier op de website van De YogaSchool.

2. Betaling.

Nadat u zich heeft aangemeld voor de proefles kunt u het proefles bedrag overmaken.
Na inschrijving maakt De YogaSchool gebruik van automatische incasso.

3. Restitutie

Restitutie van lesgeld is alleen mogelijk in geval van ernstige of langdurige ziekte van de leerling zelf.
Gerestitueerd wordt het bedrag dat betrekking heeft op de lessen welke niet meer kunnen worden gevolgd,
gerekend vanaf het moment waarop de opzegging per mail is ontvangen.

4. Opzegging

Opzegging is uitsluitend één kalendermaand van te voren mogelijk. Altijd via de mail marian@deyogaschool.nl

5. Vakantie 

De YogaSchool houdt zoveel mogelijk dezelfde vakanties en feestdagen aan als de basisscholen. Behalve in de zomer. Dan gaan alle lessen voor volwassenen door volgens het reguliere rooster. Kinderen zijn gelijk met hun zomervakantie vrij.
Afgelaste lessen i.v.m. vakantie worden toegevoegd aan het ledenaccount zodat deze kunnen worden besteed in dezelfde maand als waarin de lessen zijn afgelast.
Bij de peuters, kinderen en tieners worden alleen de lessen geïncasseerd die door de yogaschool worden
aangeboden per maand. Dat zijn er meestal 4 maar soms 2,3 of 5. In de vakanties zijn de kinderen vrij en worden er geen lessen geïncasseerd.

6. Aansprakelijkheid

De YogaSchool stelt zich niet aansprakelijk voor blessures optredend tijdens de lessen of er na en is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.

7. Openings- en lestijden

Deze worden door De YogaSchool bepaald en kunnen worden aangepast.
Ziekte of verzuim van een docent levert voor De YogaSchool een overmachtsituatie op.
De YogaSchool zal zoveel mogelijk proberen voor vervanging of inhaallessen te zorgen zonder dat
De YogaSchool daartoe kan worden verplicht. Eén en ander verschaft de leerling geen recht op restitutie van het lesgeld.

8. Niet toegestaan in de studio’s

Tassen, schoenen, jassen en kauwgom zijn niet toegestaan en blijven in de kleedruimte.
Waardevolle spullen kunnen in de daarvoor bestemde ruimte bewaard worden tijdens de les.

Privacy verklaring

De YogaSchool is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en hecht daarom veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

De YogaSchool houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 

– Verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens; u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Andere partijen
Om de dienstverlening optimaal aan te kunnen bieden werken wij samen met Rabobank Nederland en een partner genaamd SportBit Manager (YogiBit) waarbij het nodig is dat persoonsgegevens van leden uitgewisseld worden.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het versturen van e-mails vanuit Yogibit.

Persoonsgegevens mogen enkel doorgegeven worden aan bedrijven die gesitueerd zijn in de EER landen of landen die voorkomen op de door de Europese Commissie opgestelde lijst van landen met een passend beschermingsniveau. Onze partner SportBit Manager (YogiBit) en Rabobank Nederland voldoen aan die kwalificatie.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring of in algemenere zin vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dat door te mailen naar marian@deyogaschool.nl

Postadres:

Marian Korstanje
Gerrit Kasteinstraat 28
3191BB Hoogvliet
marian@deyogaschool.nl

Mobiel: 06-107 201 64
BTW nummer: 094138151B01
KvK: 24265064
Rabobank Hoogvliet NL39RABO0148831788