Algemene Voorwaarden

Hoogvliet, november 2017. Versie 2.0

1. Inschrijving

De inschrijving geschiedt alleen door middel van het inschrijfformulier op de website van De YogaSchool.

 

2. Betaling.

Nadat u zich heeft aangemeld voor de proefles dient u deze via bankoverschrijving te betalen.
Na inschrijving maakt De YogaSchool gebruik van automatische incasso.
Voor stoelyoga maakt De YogaSchool gebruik van knipkaarten welke betaald dienen te worden via bankoverschrijving.

 

3. Restitutie

Restitutie van lesgeld is alleen mogelijk in geval van ernstige of langdurige ziekte van de leerling zelf.
Gerestitueerd wordt het bedrag dat betrekking heeft op de lessen welke niet meer kunnen worden gevolgd,
gerekend vanaf het moment waarop de opzegging per mail is ontvangen.

 

4. Lessen afzeggen en inhalen.

Afzeggen van de les dient zo tijdig mogelijk te gebeuren via de button ’afzeggen en inhalen’ op de website.
Het aanvragen van een inhaalles doet u op dezelfde manier.

 

5. Opzegging

Opzegging is uitsluitend één kalendermaand van te voren mogelijk. Altijd via de mail marian@deyogaschool.nl

 

6. Vakantie

De YogaSchool houdt zoveel mogelijk dezelfde vakanties en feestdagen aan als de basisscholen.
Vakanties kunnen niet ingehaald worden. Dit wordt met het maandbedrag gecompenseerd omdat sommige
maanden 5 weken hebben. De maandaggroepen kunnen wel de gemiste lessen van Pasen en Pinksteren inhalen.
Bij de peuters, kinderen en tieners worden alleen de lessen geïncasseerd die door de yogaschool worden
aangeboden per maand. Dat zijn er meestal 4 maar soms 2,3 of 5. In de vakanties zijn de kinderen vrij en worden er geen lessen geïncasseerd.

 

7. Aansprakelijkheid

De YogaSchool stelt zich niet aansprakelijk voor blessures optredend tijdens de lessen of er na en is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.

 

8. Openings- en lestijden

Deze worden door De YogaSchool bepaald en kunnen worden aangepast.
Ziekte of verzuim van een docent levert voor De YogaSchool een overmachtsituatie op.
De YogaSchool zal zoveel mogelijk proberen voor vervanging of inhaallessen te zorgen zonder dat/
De YogaSchool daartoe kan worden verplicht. Eén en ander verschaft de leerling geen recht op restitutie van het lesgeld.

 

9. Niet toegestaan in de studio’s

Tassen, schoenen, jassen en kauwgom zijn niet toegestaan en blijven in de kleedruimte.
Waardevolle spullen kunnen in de daarvoor bestemde ruimte bewaard worden tijdens de les.

 

Postadres:

Marian Korstanje
Gerrit Kasteinstraat 28
3191BB Hoogvliet
marian@deyogaschool.nl

Mobiel: 06-107 201 64
BTW nummer: 094138151B01
KvK: 24265064
Rabobank Hoogvliet NL39RABO0148831788